Дърводобив, търговия и преработка на объл дървен материал

Благодарение на отличната организация , професионализмът и техническата обезпеченост , сечта и извозването на дървесината от горските територии се извършва качествено

Производството на дърва за огрев е свързано със спазването на някои специфични изисквания, наложени от нуждите на потребителите. Дърводобивът се извършва качествено, и в сроковете заложени в договорите.

ЛОВЕЛА ООД – ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Научете повече за нас

Фирмата разполага с:

20 декара самостоятелна производствена база

Фирмата разполага със самостоятелна производствена база, осигуряваща дърва за огрев за НАД 1500 домакинства.

Високопроходими и високопроизводителни машини

Фирмата инвестира собствени средства  с цел стартиране на производствения процес – производство на нарязани, нацепени и пакетирани дърва за огрев.

Словенски и финландски процесори за рязане и цепене

За производството на дърва за огрев “Ловела” ООД закупи високопроизводителни словенски и финландски процесори за рязане и цепене.

Международна сертификация по проследяване на продукцията

С цел подобряване на качеството на стоките и услугите предлагани от „Ловела“ООД

Партньорства и контакти в чужбина

След стартиране на производството, бяха изградени и утвърдени бизнес контакти с фирми, базирани в други страни членки на Европейския съюз.

Пакетиране позволяващо максимална калоричност

Пакетирането на дървата за горене се извършва в мрежи , специално произведени за нуждите на “Ловела” ООД

Имате нужда от дървен материал и дърва за огрев?

Вече 10 години работим коректно с клиенти от цялата страна и чужбина!

Потърсете ни!