Дърводобив, търговия и преработка на объл дървен материал

Производство на естествен фурнир
объл дървен материал
Дърводобив
Ние разполагаме с модерен технически парк, отлична професионална подготовка и добри организационни умения, които са предпоставка за ефективна сеч и извозване на дървесината без похабяване и излишни щети за природата.
дърва за огрев
Дърва за огрев

Осигуряваме дърва за огрев според потребностите и конкретните изисквания на клиентите ни. Работим бързо и качествено, съобразно договореностите.

производство на естествен фурнир
Производство на естествен фурнир
За да Ви предоставим повече възможности да осъществите надеждно замислените мебелни и други проекти, извършваме производство на естествен фурнир, като в него влагаме предимно топола и липа.
почвоподготовка
Почвоподготовка
Почистваме горски територии след сеч, изоставени и самозалесили се територии, съща така обработваме почвата до достигане на готовност за залесяване или сеитба на земеделски култури.

ЛОВЕЛА ООД – ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ОБЪЛ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Научете повече за нас

Фирмата разполага с:
20 декара самостоятелна производствена база
Ние работим в собствена производствена база, където заготвяме качествени дърва за огрев за повече от 1500 семейства и произвеждаме объл дървен материал с отлични характеристики.
Високопроходими и високопроизводителни машини

Инвестираме собствен капитал за съвременно техническо осигуряване на производството. Нарязването, цепенето и пакетирането на нашите продукти е напълно механизирано.

Словенски и финландски процесори за рязане и цепене

„Ловела“ ООД разполага с финландски и словенски процесори, с които рязането и цепенето на суровината става лесно и качествено при висока производителност.

Международна сертификация по проследяване на продукцията

За да гарантираме постоянно високо качество на дървата за огрев и на нашия объл дървен материал, ние защитихме международна сертификация за проследяване на целия производствен процес.

Партньорства и контакти в чужбина

Със започване на стопанската си дейност създадохме трайни ползотворни партньорства с европейски компании от страни, членки на ЕС.

Пакетиране, позволяващо максимално удобство

Предлагаме Ви дърва, удобно пакетирани в специални мрежи, които осигуряват проветряване на горивото, лесно транспортиране и компактно складиране.

Имате нужда от дървен материал и дърва за огрев?

Вече 10 години работим коректно с клиенти от цялата страна и чужбина!