Дърва за огрев

За производството на дърва за отопление са важни две основни условия, които трябва непременно да се спазят, за да може клиентът да получи продукт с превъзходно качество и висока калоричност.

Първото от тях се отнася до размерите и дебелината на цепениците. Те трябва да бъдат максимално еднакви и да са съобразени с големината на горивната камера на отоплителния уред, за който са предназначени. Разполагаме с необходимата техника да осигурим с голяма точност дължина от 25 до 50 см. Отчитайки диаметъра на съответния материал и желанията на клиента, нашият автоматизиран комбайн може да нацепи дървата на 2, 4 или 6 парчета.

дърва
дърва за огрев

Второто условие касае максимално допустимата влажност на дървесината за ефективно горене. От нея зависи калоричността и максималното количество топлинна енергия, която дървата могат да отдадат.

Вече обработените дърва опаковаме в специални мрежи, позволяващи лесно просъхване и проветряване на дървесината. Чрез този начин на складиране ние оптимизираме влажността ѝ до 30%, и така подсигуряваме високоефективен енергоизточник. До клиентите дървата транспортираме посредством различни по обем бокс палети.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

9

Доставка

След като пристигне в складовата ни база, според дървесния вид и дължината си облият материал се сортира и стифира. После се извършва разделяне по качество, като този процес гарантира на клиента, че до него ще достигне точно онова, което поръчва и за което плаща.

9

Складиране

Важен момент в складирането е подсигуряването на възможност за просъхване на дървесината. Остатъчната влажност в нея не бива да надхвърля 30%. По този начин калоричността и максималната ефективност при горене се повишават значително.

9

Товарене и транспортиране

За да се улеснят процесите по подреждане, транспортиране и съхнене, дървата се разфасоват и опаковат в мрежи от по 1 куб. м. Могат да се използват също биг бегси, бокс палети или да се подредят плътно на палети.

9

Преработка

Високопроизводителен автоматизиран комбайн преработва облия материал, като така дължината и дебелината на цепениците се контролира внимателно. Това облекчава по-късно пренасянето и манипулирането с дървата.

9

Размери

Клиентът избира сам дължината на цепениците – от 25 до 50 см. Те се разцепват на 2, 4 или 6 части. Това позволява идеалното подреждане на материала в декоративните шини до печката или камината.

Подсигурете отоплителния сезон с качествени дърва. Потърсете ни още сега!