нацепени дърва за огрев

За нас

Фирма “Ловела”  ООД е създадена през 2005 год. с основна дейност – дърводобив, търговия и преработка на объл дървен материал.

През 2009 год. започва изграждането на производствено-складова база върху площ от 20 декара на територията на град Сливо поле, обл. Русе.

Фирмата разполага с широка гама високопроходими и високопроизводителни машини , с които обезпечава сечта и извоза на дървесина от всякакви терени, и гарантира качеството и срокът на доставка на суровина до всички свои клиенти. Товаро-разтоварната  дейност на дървесните сортименти се извършва от специализирани самоходни и високоефективни  хидравлични  кранове.

Дърводобивът и разкрояването на дървесните секции се осъществява съгласно количествено-качествените изисквания на клиентите и строгото спазване на стандартите и указанията на регионалните държавни горски стопанства. „Ловела“ООД  целево увеличава всяка година, както количеството добивана дървесина, така и качеството на сортиментите при разкроя на дървесните секции. Дърводобивът се води главно на териториите на Горските стопанства в областите: Русе, Силистра, Разград и Шумен.

Високо качество на разкроените дървесни секции

Словенски и финландски процесори за рязане и цепене

За производството на дърва за огрев “Ловела” ООД закупи високопроизводителни словенски и финландски процесори за рязане и цепене. За товаро-разтоварната дейност на територията на складовата база фирмата разчита на високоефективни самоходни хидравлични машини.
Пакетирането на дървата за горене се извършва в мрежи (тип гаца), специално произведени за нуждите на “Ловела” ООД , с обем 1м/куб. Тази опаковка спомага последващото съхнене на дървесината, за да се достигне максимална калоричност по време на изгарянето. По желание на клиента, дървата могат да бъдат пакетирани в биг багове или плътно подредени на палети.

Пакетиране позволяващо максимална калоричност

Съвременна складово-производствена база

През 2009-2010 година „Ловела“ООД закупи земя и изгради със собствени средства складово-производствена база с обща площ 20 000кв.м. в землището на гр.Сливо поле, обл.Русе. На територията на базата са построени и въведени в експлоатация:

  • Едноетажна административна сграда
  • Навес за складиране на готова продукция
  • Бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП)
  • Открити складови площи с положена трошено-каменна настилка
  • Утвърден проект с разрешително за строеж на производствено хале

Високопроходими и високопроизводителни машини

След изграждането базата е регистрирана в Държавно Горско Стопанство – гр.Русе, като обект за складиране и преработка на дървесина, съгласно указанията в „Закон за Горите“. Непрекъснато се инвестират средства, за закупуването на машини, транспортни средства и изграждането на спомагателни съоръжения, с цел обезпечаване на качествен и ефективен производствения процес – производство на нарязани, нацепени и пакетирани дърва за огрев.

Високо-производителни процесори за рязане и цепене на дърва за огрев.

  • Мотокар – „JCB Teletruk“
  • Газокар – „Linde“
  • Самоходни хидравлични кранове
  • Лекотоварни камиони със самосвални уредби

След стартиране на производството на дърва за огрев, клиентите използващи продуктите и услугите ни ежегодно се увеличават, и към момента „Ловела“ ООД доставя дърва за огрев на над 1500 домакинства на територията на областите Русе, Силистра и Разград.

От 2011 до сега, непрекъснато се изграждат и утвърждават успешни бизнес контакти с фирми, базирани в други страни членки на Европейския съюз. Партньорството с тези фирми позволи на „Ловела“ООД да предлага и реализира част от произведените продукти на пазарите в Германия, Италия,Румъния и Гърция.

Партньорства и контакти в чужбина

Международна FSC-сертификация по проследяване на продукцията

С цел подобряване на качеството на стоките и услугите предлагани от „Ловела“ ООД, през януари 2012год. фирмата успешно приключи процедура по сертифициране. „Ловела“ ООД може да предлага сертифицирани продукти при желание от клиента (Лицензионен код FSC® C109209).