Партньори 

Дългогодишни стратегически партньори на „ Ловела „ ООД са “Кроношпан България“ ЕООД ( гр. Бургас); „ Фазерлес“ АД ( гр. Силистра) , „ Велде България“ АД ( гр. Троян) ; „Свилоза“ АД ( гр. Свищов ) както и много други средни и малки дървопреработвателни фирми.

Велде България АД
kronospan
Svilosa
Фазерлес