Производство на естествен фурнир

За да Ви предоставим повече възможности да осъществите надеждно замислените мебелни и други проекти, извършваме производство на естествен фурнир, като в него влагаме предимно топола и липа.

Изработката се осъществява по метода „развиване“, при който към въртящ се около оста си дървесинен цилиндър постепенно се подава неподвижно монтиран прав стоманен нож. При съприкосновението между острието и материала се получава тънък, непрекъснат лист дървесина, наречен фурнир. След това той се подрязва по дължина и ширина, съобразно изискванията на продукта, в който ще бъде вложен.

дървесина за фурнир
висококачествен естествен фурнир

Как протича в детайли съвременното производство на естествен фурнир?

  • Първо подбираме дървесните трупи. Тяхното качество е от съществено значение за надеждността, издръжливостта и функционалността на крайния продукт.
  • Вторият етап се състои в отстраняването на кората от дървесината. Тъй като този слой не притежава физико-механичните свойства на същинската дървесна структура, той не е подходящ да участва в изработката.
  • Третият етап представлява същинското „развиване“ на дървесния труп. Извършва се центроване и захващане на цилиндъра по неговата надлъжна ос. Той се завърта и подава на режещия нож към него. За постигане на оптимален резултат се контролира внимателно скоростта на въртене на дървесинния цилиндър, а режещият инструмент се поддържа перфектно заточен. Гладкостта на повърхнините на дървесния лист се следи прецизно, а отклонението в дебелината му може да е в рамките на +/- 0,02 мм. от заданието на поръчката.
  • Подрязването на фурнира е етап номер четири. Посредством ротационни или вертикални гилотинни ножове фурнирът се оформя като квадрат или правоъгълник със съответните размери, които трябва да придобие.
  • Петият етап за качествено производство на естествен фурнир е сушенето. Ред е да извлечем наличната в дървесината вода. Количеството ѝ варира според вида на дървесината и особеностите на сезона. Този етап е изключително важен, тъй като по влажната дървесина се образуват гъбички и плесени, които водят до нейното преокачествяване като негодна за по-нататъшна употреба. Сушенето се извършва посредством специална сушилна камера, в която мощни промишлени вентилатори въртят горещ въздух и изпаряват водата от материала. Температурата в сушилнята и времето, за което фурнирът престоява в нея, се регулират така, че след изсушаването материалът да е с влажност от 8% до 12%. Така се гарантира, че всички свойства на дървесината ще се запазят при следващата обработка и влагането ѝ в състава на други продукти.